Methoden

Tijdens de danssessies worden verschillende methoden uit de danstherapie ingezet in die passen bij wat er op dat moment gebeurt of nodig is.

Voorbeelden van danstherapeutische methoden zijn:

< terug naar dans & therapie

Laban Movement Analysis

Bij Laban Movement Analyse (LMA) staat hoe, wat en waar je beweegt centraal. Hoe beweeg je je lichaam, met welke intenties en hoe gebruik je daarbij de ruimte? Wat zegt dat over jou en jouw klachten of problematiek? Daar gaan we mee aan de slag.

Danstherapeuten zijn opgeleid om LMA te gebruiken om cliënten in beweging te brengen, deze bewegingen te observeren, analyseren en gericht te beïnvloeden om tot ontwikkeling en verandering te komen.

LMA is een techniek voor bewegingsanalyse die ontwikkeld is vanuit het werk van Rudolph von Laban.
<
top

Bartenieff Fundamentals

Bij Bartenieff Fundamentals staat het efficiënt leren bewegen centraal, zonder overbodige spierspanning, via een serie basisoefeningen. Door voelen, ervaren en observeren leer je je eigen lichaamsbeweging analyseren en te versoepelen. De oefeningen zijn erop gericht om alle delen van het lichaam beter met elkaar te verbinden.

Lichaamsbewustzijn helpt je bij het herkennen van oude 'verkeerde' bewegingspatronen die zorgen voor klachten, pijn of beperkingen. De oefeningen zijn erop gericht om alle delen van het lichaam beter met elkaar te verbinden. Daarmee leer je om nieuwe, meer complete bewegingspatronen in je lichaam te integreren.

Bartenieff Fundamentals is ontwikkeld door danseres, choreograaf en fysiotherapeut Irmgard Bartenieff.
<
top

Authentic Movement

Bij Authentic Movement bewegen we in stilte van binnenuit.

De beweger (mover) wordt gezien door een getuige (witness) die de bewegingen zonder oordeel observeert en een veilige ruimte biedt. Beiden wisselen hun eigen ervaringen uit bij de bewegingen die ontstaan zijn. Dit kan leiden tot inzicht in de eigen thema's en ontwikkelingspunten.

In individuele sessies zal ik als danstherapeut de witness zijn en op verzoek mijn observaties aan jou teruggeven. In groepssessies kunnen ook deelnemers elkaars witness zijn, of kunnen er meerdere movers zijn met één of meer witnesses. Dit wordt ingebed in een duidelijke structuur.

Authentic Movement is ontwikkeld vanuit het werk van danseres, choreograaf en danstherapiepionier Mary Whitehouse.
< top

>  Deze website is nog in ontwikkeling <