Moverse is

Moverse is een initiatief van Geertje Kuipers. Hierin heeft zij haar passie voor dans, interesse in psychologie en haar gevoel voor mensen samengebracht.

Ik ben
gediplomeerd coach/counselor, master in danstherapie (MDaT) en gecertificeerd LPM-coach. Verder heb ik jarenlang gewerkt als gecertificeerd projectmanager in de IT.

Mijn activiteiten voor Moverse zijn gericht op het begeleiden van mensen bij of naar verandering in leven en werk, persoonlijke ontwikkeling en creatieve expressie via coaching & counseling en/of dans & therapie. Hieronder kun je meer lezen over mijn achtergrond en over beroepsethiek. Moverse doe ik naast mijn werk als dans/bewegingstherapeut bij een psychiatrisch centrum.

In balans

"Dansen is voor mij een perfecte manier om contact te maken en om mezelf uit te drukken. Bovendien houden dans en mindfulness mij goed in balans tussen verstand en gevoel."

< top

Achtergrond

DANS/BEWEGINGSTHERAPIE

 • Ik ben lid van de NVDAT (Nederlandse Vereniging voor Danstherapie) (www.nvdat.nl), en daarmee aangesloten bij de FVB (Federatie voor Vaktherapeutische beroepen) (www.vaktherapie.nl). Ik heb een kandidaatsregistratie voor het register senior vaktherapeut bij de SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen) www.registervaktherapie.nl). 
 • Sinds medio 2011 ben ik bijna fulltime werkzaam als dans/bewegingstherapeut bij een psychiatrisch centrum in de regio Rotterdam.
 • In de eerste helft van 2011 heb ik naast mijn baan als IT-projectmanager gewerkt als vervangend dans/bewegingsherapeut op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ)in het oosten van het land.
 • In 2009 heb ik de 2-3-jarige rijkserkende opleiding Master Danstherapie afgerond aan Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam (www.codarts.nl). Mijn master thesis "Vocalization in DMT" ging over het gebruik van de stem in danstherapie (abstract thesis) .
 • Al eerder, in 1999, heb ik de 3-jarige opleiding Querido Danstherapie aan ArtEZ Conservatorium in Enschede afgerond (www.artez.nl).
 • Van 1999-2004 heb ik maandelijks danssessies Dansen in Zijn gegeven gebaseerd op deze methode, samen met Querido-danstherapeute Marjan Rensink (www.danseninzijn.nl). Daarna heb ik mij gericht op verdere scholing om een stevige basis te leggen voor een eigen praktijk.

COACHING/COUNSELING

 • In september 2009 ben ik gestart met de universitaire bachelorstudie Psychologie aan Open Universiteit in Heerlen (www.ou.nl).
 • Medio 2008 heb ik de certificeringstraining Loopbaanpotentieel Methodiek (LPM) afgerond bij LPM Advies in Nijmegen en ben ik vervolgens opgeleid tot LPM-trainer (www.loopbaanpotentieel.nl).
 • In 2005 heb ik de 3-jarige Voortgezette Opleiding Counseling en Coaching afgerond aan het Benelux Universitair Centrum in 's Hertogenbosch (www.benelux-universitair-centrum.org  en www.counselling.nl/magazine/benelux.html). Mijn thesis "De zin van single - nader bekeken" ging over hoogopgeleide single vrouwen (www.zinvansingle.nl).
 • Van 1998-2011 was ik binnen mijn werk in de IT gericht op projectmanagement en op coaching van collega's op professionele en persoonlijke vaardigheden.

< top

Beroepsethiek

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT) (www.nvdat.nl) (lidnummer 4167). De NVDAT is als lidvereniging aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) (www.vaktherapie.nl).

Ik houd mij aan de ethische beroeps- en gedragscodes van de NVDAT en de FVB. Een klachtenfolder van de NVDAT is te downloaden via www.vaktherapie.nl.

Professionele gedragscodes:

 • NVDAT (2009). Beroepscode voor de danstherapeut, concept beroepscode NVDAT 30-Jan-2009. Nederlandse Vereniging voor Danstherapie. Beschikbaar via de secretaris van de NVDAT. Zie www.nvdat.nl/contact.htm.
 • FVB (2008). Richtlijnen voor de zelfstandig gevestigd vaktherapeut, Federatie Vaktherapeutische Beroepen Mei 2008. Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Zie www.vaktherapie.nl.

< top

>  Deze website is nog in ontwikkeling <